TERMIN REALIZACJI: 09. 2012 – 11. 2012

MIEJSCE REALIZACJI: Sopot

INWESTOR: Gmina Miasta Sopot

KLIENT: Gmina Miasta Sopot

W ramach projektu wykonano ostatni wylot „C” - odprowadzający wody deszczowe w głąb Zatoki Gdańskiej. Usunięte zostały betonowe ujścia potoków oraz wybudowany zbiornik retencyjny na Potoku Babidolskim. Dzięki inwestycji ograniczono możliwe zanieczyszczenie kąpielisk sopockich po opadach. Wyprowadzenie ujść potoków w głąb Zatoki Gdańskiej spowodowało znaczące obniżenie ich wpływu na stan jakości wód przybrzeżnych.