RYS HISTORYCZNY I BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ 

 

Hydrobudowa Gdańsk Sp. z o.o. to hydrotechniczne przedsiębiorstwo wykonawcze działające na polskim wybrzeżu. Spółka specjalizuje się w realizacji obiektów hydrotechnicznych we wszystkich dziedzinach budownictwa morskiego (portowego, stoczniowego i ochrony brzegów), a także śródlądowego.

Jego historia zaczęła się w 1949 roku, kiedy ówczesne Ministerstwo Odbudowy przejęło firmy prywatne i na ich bazie utworzyło przedsiębiorstwo państwowe Hydrotrest. W 1984 roku zmieniono nazwę na Przedsiębiorstwo Morskiego Budownictwa Hydrotechnicznego „Hydrobudowa Gdańsk”.  W marcu 2019 roku Hydrobudowa Gdańsk została zakupiona przez spółkę Inopa Construction, należącą do grupy trójmiejskiego dewelopera Inopa S.A.

Pierwsze kontrakty związane były z odbudową zniszczonych działaniami wojennymi portów morskich i rybackich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu, Szczecinie, Władysławowie, Kołobrzegu i Helu. W tym okresie wykrystalizował się główny kierunek działalności i specjalizacja w dziedzinie budownictwa morskiego i fundamentowania, które były realizowane nieprzerwanie przez prawie 70 lat. Równolegle z działalnością w kraju prowadziła działalność poza granicami Polski, między innymi w byłym ZSRR, Czechosłowacji, na Cyprze oraz w Libii.

Wśród setek zrealizowanych projektów, do najważniejszych można zaliczyć:

 •  Budowę falochronów i pirsów Portu Północnego w Gdańsku
 •  Przebudowy i remonty nadbrzeży w portach Gdynia i Gdańsk
 •  Rozbudowę Bazy Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Północnym w Gdańsku
 •  Przebudowę i remonty falochronów w Gdyni, Kołobrzegu, Gdańsku i Władysławowie
 •  Przebudowę wejścia do Portu Kołobrzeg
 •  Budowę Terminalu Przeładunku gazu Ciekłego (LPG) w Porcie Północnym w Gdańsku
 •  Budowę bazy kontenerowej w Gdyni
 •  Przebudowę Portów Rybackich w Jastarni, Kuźnicy i w Helu
 •  Ochronę ujścia Wisły Śmiałej
 •  Budowę przystani jachtowej w Sopocie
 •  Budowę portu jachtowego Eko-Marina w Giżycku
 •  Rozbudowę mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku Górkach Zachodnich
 •  Budowę portu i falochronów w Sirte (Libia)
 •  Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej

Zakres działalności Spółki zmieniał się na przestrzeni lat. Obecnie w ofercie Hydrobudowy obok robót hydrotechnicznych, znajdują się specjalistyczne prace z zakresu inżynierii gruntu, produkcja prefabrykatów betonowych oraz usługi specjalistyczne przy użyciu własnego sprzętu.

Spółka posiada bazę specjalistycznego sprzętu morskiego i ogólnobudowlanego, usytuowaną na terenie Portu Gdańsk (przy Basenie Ostrowica) oraz Zakład Prefabrykacji w Gdańsku (przy ul. Opłotki).

Usytuowanie logistyczne bazy i szeroki asortyment posiadanego sprzętu pozwalają na efektywną realizacje budów hydrotechnicznych zarówno z morza jak i lądu.

Spółka specjalizuje się również w wykonywaniu prefabrykowanych bloków kształtowych (gwiazdobloki, prefabrykaty licowe nabrzeży), służących do konstrukcji falochronów i umocnień brzegów morskich oraz innych prefabrykowanych elementów betonowych, wykorzystywanych do budowy okładzin brzegów morskich, skarp kanałów i umocnień dna budowli morskich.

Jednocześnie, będąc częścią grupy INOPA - działa w obszarze budownictwa lądowego w zakresie Generalnego Wykonawstwa komercyjnych obiektów kubaturowych, takich jak biurowce, hotele oraz hale przemysłowo-magazynowe.

HISTORIA – HYDROBUDOWA W DATACH

 

1949 – utworzenie Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego "Hydrotrest" O/III Gdańsk

1962 – przekształcenie w Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego "Hydrobudowa - 4" w Gdańsku

1976 – przekształcenie w Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Morskiego "Energopol - 4" w Gdańsku

1984 – zmiana nazwy na Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego "Hydrobudowa Gdańsk"

1991 – założenie Spółki "Hydrobudowa S.A."

1998 – dopuszczenie akcji Spółki do obrotu publicznego

2001 – przejęcie kontrolnego pakietu akcji   NCC Polska Sp. z o.o.

2004 – wyjście z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

2004 – NCC Polska Sp. z o.o. w posiadaniu blisko 100% akcji Hydrobudowy S.A.

2008 – 100 % akcji Hydrobudowy należących do NCC Aktiebolag sprzedane grupie polskich inwestorów prywatnych

2009 – Hydrobudowa S.A. zmienia nazwę na Hydrobudowa Gdańsk S.A.

2019 – zakup zorganizowanej części Hydrobudowy Gdańsk S.A. przez Inopa Construction Sp. z o.o.

2019 – zmiana nazwy Spółki na Hydrobudowa Gdańsk Sp. z o.o.