HYDROBUDOWA GDAŃSK Sp. z o.o. jako wykonawca usług budowlano – montażowych zapewnia wysoką jakość usług dzięki założonej Polityce Jakości realizowanej m.in. przez:

  • Stałe doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania PN-EN ISO 9001:2015-10
  • Profesjonalne i terminowe realizowanie procesów inwestycyjnych przy spełnianiu wymagań przepisów, w tym dotyczących aspektów środowiskowych związanych z działalnością Spółki

Procesy realizowane na zewnątrz wynikające z zakresu certyfikacji są nadzorowane i audytowane przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.