Siedziba Spółki
Hydrobudowa Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdańsk
tel. 58 888 28 30
biuro@hydrobudowa.com

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000713096, NIP: 5833281178, REGON: 369237762
Kapitał zakładowy: 2.005.000,00 zł opłacony w całości
Grupa Inopa

 

Zarząd Spółki

Jarosław Flont - Prezes Zarządu
jflont@hydrobudowa.com
 

Baza Sprzętu

ul. Na Ostrowiu 1
80-873 Gdańsk
tel.: 58 307 27 75, 58 888 28 40
mbela@hydrobudowa.com

 

Zakład prefabrykacji

ul. Na Ostrowiu 1
80-873 Gdańsk
tel.: 58 300 00 09, 48 885 982 043
ijanus@hydrobudowa.com

 

Kariera

praca@hydrobudowa.com