TERMIN REALIZACJI: marzec 2012 – maj 2013

MIEJSCE REALIZACJI: Hel

INWESTOR: Urząd Morski w Gdyni

TYP OBIEKTU: Nabrzeże

Prace w rejonie Cypla Helskiego objęły 450 m fragment linii brzegowej znajdujący się na południowy wschód od falochronu portu. Ze względu na uwarunkowania terenowe i siły oddziaływań hydrodynamicznych konstrukcja umocnienia brzegu została podzielona na 3 odcinki:

  • Odcinek I o dł. 65,4 m ( km 36.60 - 36.55) przebudowa opaski brzegowej na w postaci ścianki szczelnej wzmocnionej palami skrzynkowymi oraz regulację i umocnienie dna
  • Odcinek II o dł. 293 m ( km 36.55 - 36.25) przebudowa opaski brzegowej na w postaci wbijanej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem oraz regulację i umocnienie dna
  • Odcinek III o dł. 94 m ( km 36.25 - 36.20) budowa umocnienia brzegu z kamienia z krawędziami z walców gabionowych
  • Aby ukierunkować ruch turystów wykonany został deptak wzdłuż umocnienia brzegu oraz kładka widokowa w rejonie wysp