TERMIN REALIZACJI: 12.2010 - 5.2012

MIEJSCE REALIZACJI: Kuźnica

INWESTOR: Urząd Morski w Gdyni

KLIENT: Urząd Morski w Gdyni

Zakres prac:

  • Budowa falochronu południowego o długości 174m
  • Budowa falochronu wschodniego o długości 110m
  • Budowa umocnionego brzegu skarpowego poszerzającego istniejący brzeg o 15m i długości 154m

Prace budowlano - modernizacyjne przystani rybackiej prowadzone były na powierzchni 3,5 ha. Dwa falochrony południowy i wschodni wprowadzone zostały w głąb Zatoki Puckiej obramowując tor wodny w odległości około 220 m. od krańca lądowego przystani. Prace czerpalne prowadzone były na dnie przystani i dostarczą materiał do zalądowienia zaplecza nabrzeża eksploatacyjnego o powierzchni 0,5 ha. Głębokość basenu przystani po rozbudowie wynosi 2,5 m.

W wyniku realizacji rozbudowy przystani w Kuźnicy powstał basen portowy wyłączający z Zatoki Puckiej około 3,5 ha powierzchni.

W ramach projektu zostały również wybudowane nowoczesne zaplecze sanitarne oraz budynek Bosmanatu.