TERMIN REALIZACJI: 06.1996 - 12.2001

MIEJSCE REALIZACJI: Hel

INWESTOR: Uniwersytet Gdański

KLIENT: Uniwersytet Gdańsk

Zakres prac:

  • Roboty ziemne – 2 800 m3
  • Budowa budynku kotłowni wraz z siecią centralnego ogrzewania
  • Budowa zespołu 7 basenów  wraz z ujęciem wody morskiej, budynkiem stacji oczyszczalni wody, rurociągami przesyłowymi wody morskiej i rurociągiem zrzutowym do morza
  • Budowa budynku bazy noclegowej o kubaturze 3 040 m3
  • Budynek stacji oczyszczania wody wypływającej z wyposażeniem technologicznym
  • System obiegu wody morskiej do basenów, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i zasilania elektroenergetycznego
  • Budynek dydaktyczno – laboratoryjny z częścią podziemną wyposażoną w podwodne okna widokowe, laboratorium, sale wykładową i część widokową
  • Elementy małej architektury i zagospodarowania terenu
  • Adaptacja byłej kotłowni na laboratorium
  • Odwodnienie wykopów