TERMIN REALIZACJI: 08. 2006 – 02. 2007

MIEJSCE REALIZACJI: Gdynia

INWESTOR: Urząd Miasta Gdyni

TYP OBIEKTU: MOLO

Zakres prac:

roboty rozbiórkowe i wyposażenie mola:

 • Demontaż drabinek stalowych
 • Demontaż stojaków sprzętu ratowniczego
 • Rozbiórka balustrady i krawężników drewnianych z wywiezieniem i utylizacją
 • Demontaż ramy odbojowej
 • Rozbiórka pokładu mola z wywiezieniem i utylizacją
 • Rozbiórka legarów z wywiezieniem i utylizacją
 • Rozbiórka podłużnic z wywiezieniem i utylizacją
 • Rozbiórka kleszczy drewnianych z wywiezieniem i utylizacją
 • Rozbiórka krzyżulców drewnianych z wywiezieniem i utylizacją
 • Obcinanie pali z wywiezieniem i utylizacją

roboty kafarowe:

 • Wzmocnienie istniejących pali drewnianych poprzez nabicie na nie rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
 • Zabezpieczenie antykorozyjnie powierzchni istniejących pali stalowych w konstrukcji mola dostępne z wody

głowice pali:

 • Wykonanie betonowych, zbrojonych głowic pali
 • Łączenie pali w kozły z zastosowaniem łączników stalowych ocynkowanych
 • Konstrukcja nadbudowy mola:
 • Montaż krzyżulców z belek dębowych nasyconych na palach pomostów
 • Montaż kleszczy z belek dębowych nasyconych na palach pomostowych
 • Podłużnice, dźwigary pomostów
 • Poprzecznice, legary pomostów
 • Pokład pomostowy
 • Balustrady
 • Montaż ram odbojowych, drabinek i stojaków sprzętu ratowniczego