TERMIN REALIZACJI: 1999-2003

MIEJSCE REALIZACJI: Hel

INWESTOR: Przedsiębiorstwo Usług Portowych „KOGA”

Zakres prac:

  • Odbudowa i modernizacja Pirsu Kaszubskiego 2001 - 2003
  • Budowa falochronu – pirsu wewnętrznego 2000 - 2001
  • Kapitalny remont Falochronu Południowego 1993 - 1995
  • Remont Falochronu Zachodniego 1990 – 1999