TERMIN REALIZACJI: 01.2003 - 12.2009

MIEJSCE REALIZACJI: Kołobrzeg

INWESTOR: Urząd Morski w Słupsku

Zakres Prac

  • Roboty rozbiórkowe-rozbiórka starego Falochronu Zachodniego, Nabrzeża Wydmowego, konstrukcji Nabrzeża przy Bosmanacie
  • Budowa nowego Falochronu Zachodniego dł. 450 m o konstrukcji narzutowej, zabezpieczonego gwiazdoblokami o ciężarze 5 ton z nadbudową żelbetową
  • Przedłużenie Falochronu Wschodniego dł. 150 m jw.
  • Budowa ostróg tłumiących falowanie, dalb kierunkowych stalowych, pogłębienie toru wodnego
  • Modernizacja nabrzeża przy Bosmanacie, światła nawigacyjne