TERMIN REALIZACJI: 06.2007 - 07.2008

MIEJSCE REALIZACJI: Jastarnia

INWESTOR: Urząd Miejski w Jastarni

Zakres prac:

 • Wykonanie nabrzeża zamykającego
 • Wykonanie pirsu bramownicy podnośnika
 • Wykonanie pochylni z rampą dla małych jednostek rybackich
 • Wykonanie nabrzeża pasma komunikacyjnego (obudowa skarpowa)
 • Wykonanie pomostu połączeniowego
 • Wykonanie pomostu pływającego
 • Wykonanie stanowiska żurawika na istniejącym Nabrzeżu postojowo – Wyładunkowym
 • Wykonanie robót czerpalnych
 • Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych (monitoring)
 • Wykonanie instalacji wod – kan
 • Wykonanie robót ogólnobudowlanych (budynek administracyjno – socjalny, budynek warsztatowy, budynek
 • Gromadzenia odpadów
 • Wykonanie dróg i placów
 • Wykonanie małej architektury
 • Dostawy wyposażenia i sprzętu