TERMIN REALIZACJI: 12.2007 - 01.2009

MIEJSCE REALIZACJI: Gdynia

INWESTOR: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

KLIENT: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

TYP OBIEKTU: Falochron, Kanał portowy, Przystań morska

Zakres Prac:

prace hydrotechniczne:

 • Roboty kafarowe wykonywane z wody – pogrążenie pali stalowych i pali żelbetowych
 • Konstrukcja żelbetowa dalby cumowniczej A
 • konstrukcja stalowa dalb cumowniczych B, C, D, E, F, G
 • Konstrukcja stalowych pomostów dojściowych do dalb
 • Montaż urządzeń odbojowych
 • Pozostałe wyposażenie, tj.: pachoł, drabinki wyjściowe, tablice informacyjne, stojaki sprzętu ratowniczego, barierki
 • Wyprawa torkretowa na odwodnionej ścianie nadbudowy i prefabrykowanych belkach ram

roboty czerpalne

 • Roboty związane z wyrównaniem i umocnieniem dna

Budynek pompowni ppoż. składający się z części podziemnej, w której umieszczono pompy i zbiorniki na ciecz gaśniczą, z części naziemnej, która składa się z transformatorowi, rozdzielni oraz pomieszczenia sterowni oraz przyległej czerpni wody.

instalacje technologiczne:

 • Budowa działek wodno – pianowych wraz z instalacją zasilającą
 • Budowa instalacji zraszaczowej na pirsie
 • Wykonanie ujęcia wody i wyposażenia pompowni
 • Budowa linii kablowej SN
 • Montaż stacji transformatorowej z podłączeniem
 • Montaż stacji rozdzielczej z podłączeniem
 • Montaż systemu automatyki i sterowania pracą budynku pompowni i działek ppoż.