TERMIN REALIZACJI: 10.2012 - 08.2014

MIEJSCE REALIZACJI: Gdańsk

INWESTOR: Urząd Morski w Gdyni

TYP OBIEKTU: Kanał portowy

Nabrzeże Szyprów znajduje się na prawym brzegu Martwej Wisły w Gdańsku na obszarze administracyjnym Portu Gdańsk, pomiędzy Mostem Siennickim a Mostami Kolejowym i Wantowym. Przebudowa rozpoczęła się przy Moście Siennickim i składała się z dwóch odcinków konstrukcyjnych: pierwszego nabrzeża skarpowego o dł. 159 m i drugiego nabrzeża portowego o dł. 266 m (w sumie 425 m). 

Zakres prac:

  • na długości 159,00 metrów – rozbiórka i wykonanie nowej obudowy skarpowej stanowiącej zabezpieczenie istniejącego zniszczonego  brzegu (bez naruszania instalacji biegnących pod dnem Martwej Wisły)
  • na długości 266,30 metra – rozbiórka i budowa nowego nabrzeża oczepowego przeznaczonego do tymczasowego postoju jednostek