TERMIN REALIZACJI: 05.2004 - 12.2004

MIEJSCE REALIZACJI: Gdańsk

INWESTOR: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

TYP OBIEKTU: Nabrzeże

Zakres prac:

  • wbicie ścianki szczelnej na długości 17,5 m
  • wykonanie kozłów palowych z pali wierconych CFA
  • wykonanie żelbetowej konstrukcji nabrzeża – oczep odwodny z montażem prefabrykowanych płyt licowych, płyta nabrzeża, belki podźwigowe, studnie dla sieci energetycznej
  • wykonanie zasypu gruntowego konstrukcji nabrzeża z zagęszczeniem