TERMIN REALIZACJI: 09.2008 - 05.2010

MIEJSCE REALIZACJI: Gdynia

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

I etap: wrzesień 2008 – czerwiec 2009

II etap: wrzesień 2009 – czerwiec 2010

Generalnym remontem objęte zostało 625 m. Nabrzeża Pomorskiego, usytuowanym przy gdyńskim Skwerze Kościuszki w Gdyni.

Zakres prac:

roboty hydrotechniczne:

 • Zagłębienie, metodą wciskania na długości 368 mb nabrzeża stalowej ścianki szczelnej 
 • Częściowe skucie starej żelbetowej konstrukcji nabrzeża płytowego
 • Wykonanie pali CFA w otworach wykutych w starej płycie
 • Wykonanie mikrofali kotwiących o różnych nachyleniach
 • Wykonanie wzmocnienia metodą iniekcji strumieniowej
 • Wykonanie nowej płyty konstrukcyjnej nabrzeża wraz z oczepem i z wyposażeniem

roboty drogowe:

 • Roboty rozbiórkowe
 • Roboty ziemne
 • Roboty nawierzchniowe
 • Elementy małej architektury

roboty wodno-kanalizayjne

 • Ułożenie wodociągu przesyłowego uzbrojonego w hydranty, studzienki poboru wody, studnie odwodnieniowe
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej odwodnienia nabrzeża oraz wykonanie urządzeń podczyszczających ścieki
 • Odwodnienie liniowe nawierzchni nabrzeża

roboty elektryczne:

 • Budowa wielootworowej kanalizacji kablowej razem ze studniami kablowymi
 • Budowa przyłączy elektroenergetycznych do ogrzewania wodociągu
 • Budowa instalacji uziemiającej i ekwipotencjalizacji
 • Przebudowa przyłącza elektrycznego

roboty teletechniczne:

 • Budowa kanalizacji kablowej wraz ze studniami kablowymi