TERMIN REALIZACJI: 08.2011 - 03.2014

MIEJSCE REALIZACJI: Gdańsk

INWESTOR: Gmina Miasta Gdańska / DRMG

Przebudową objęty został odcinek Kanału Raduni o długości 7,1 km - od Zaroślaka do granicy z Pruszczem Gdańskim.

Zakres prac:

  •  Poszerzenie kanału
  •  Położenie pasujących do otoczenia umocnień
  •  Uszczelnienie skarpy oraz podwyższenie wału
  •  Zagospodarowanie terenów wzdłuż kanału po obu jego stronach
  •  Modernizację i budowę 9 kładek dla pieszych
  •  Wyłożenie jednej z koron wału polbrukiem w celu utworzenia ciągu pieszego

Modernizacja kanału Raduni była częścią dużego projektu unijnego "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap 1", przygotowanego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.