TERMIN REALIZACJI: 03.2011 - 11.2012

MIEJSCE REALIZACJI: Gdynia

INWESTOR: Urząd Morski w Gdyni

Zakres prac:

  • Wykonanie robót rozbiórkowych falochronu południowego
  • Wykonanie przebudowy falochronu południowego o długości 190,7m i szerokości 8,7m składającego się z 14 sekcji dylatacyjnych i odcinka nasadowego o długości 16,9m
  • Wykonanie rozbiórki budynku dawnego bosmanatu