TERMIN REALIZACJI: 12.2007 - 09.2009

MIEJSCE REALIZACJI: Gdynia

INWESTOR: Urząd Morski w Gdyni

Zakres prac:

Falochron Główny w Porcie Gdynia o długości 2018,8 m jest posadowiony na 109 skrzyniach wydzielających 109 sekcji dylatacyjnych konstrukcji.

Zakres  przebudowy falochronu obejmował głównie:

  • Roboty przygotowawcze- podczyszczeniowe i rozbiórkowe
  • Konstrukcje podwodne – ścianki szczelne, montaż kotew, betonowanie podwodne, montaż w wodzie na ścianie żelbetowej  
  • Konstrukcji osłonowej z rur dla kabli
  • Naprawa ścian skrzyń od strony portu
  • Konstrukcje nadwodne  - wykonanie i montaż prefabrykatów z parapetu i nawierzchnia betonowa
  • Montaż wyposażenia – odbojnice, drabinki i włazy ratownicze, balustrady stalowe i postumenty ratownicze