TERMIN REALIZACJI: 09.2003 - 05.2004

MIEJSCE REALIZACJI: Gdynia

INWESTOR: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

TYP OBIEKTU: Port morski

Zakres Prac:

modernizacja konstrukcji hydrotechnicznych wschodniego odcinka nabrzeża:

  • Przedłużenie obu szyn istniejącego torowiska suwnicy
  • Wykonanie torkretu na ścianie odwodnej nabrzeża – 308 m2
  • Remont linii cumowniczo – odbojowej
  • Wykonanie otwartego kanału kablowego na długości 124 mb i studzienek instalacyjnych
  • Wykonanie nawierzchni przy nabrzeżu
  • Wykonanie robót rozbiórkowych konstrukcji nabrzeża i jego wyposażenia
  • Wykonanie umocnienia dna przy nabrzeżu
  • Wykonanie nawierzchni na międzytorzu suwnicy
  • Wykonanie odwodnienia liniowego nawierzchni
  • Ułożenie przepustów kablowych