TERMIN REALIZACJI: październik 2010 - grudzień 2012

MIEJSCE REALIZACJI: Gdańsk

INWESTOR: Urząd Morski w Gdyni

Zakres prac:

  • remont istniejącej konstrukcji falochronu
  • wzmocnienie konstrukcji głowicy falochronu wraz z wykonaniem konstrukcji pochłaniającej i rozpraszającej falowanie, długości 754 m.
  • wykonanie nabrzeża serwisowego dla statku hydrograficznego administracji morskiej prowadzącego prace konserwacyjne i kontrolne na falochronie – długość 63 m.
  • wykonanie nowej kierownicy falochronu i jej oznakowanie
  • montaż nowoczesnego systemu oznakowania nawigacyjnego