TERMIN REALIZACJI: 01.2006 - 04.2008

MIEJSCE REALIZACJI: Gdańsk

INWESTOR: Urząd Morski w Gdyni

Zakres prac:

I roboty rozbiórkowe:

 • rozbiórka Falochronu Zachodniego zbudowanego z kamienia, drewnianej ścianki szczelnej i żelbetowej nadbudowy
 • rozbiórka nabrzeża o konstrukcji żelbetowego oczepu opartego na żelbetowej ściance szczelnej i palach
 • rozbiórka falochronu brzegowego kamiennego

II roboty konstrukcyjne:

 • wykonanie nowego falochronu - Odcinek Zachodni - dł. - 85m, szer. 14/10m, gł. - 8m
 • falochron - pochłaniacz falowania dł. - 30 mb, szer. 9,15 m., gł. - 10m
 • falochron - sekcja przejściowa - dł. 48,35 m szer. 11,85m, gł. - 10m
 • falochron - Sekcja Zamykająca - dł. - 29,54 m, szer. 7,55 m, gł. 7,5 m
 • ochrona brzegu
 • wyposażenie - wieża oświetlenia nawigacyjnego, odbijacze, pachołki cumownicze
 • roboty pogłębiarskie
 • zabezpieczenie dna zaprojektowana jako warstwa worków wypełniona piaskiem
 • roboty elektryczne
 • roboty nawierzchniowe i drogowe

W ramach przedsięwzięcia "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego" wybudowano nowy Falochron Zachodni w miejscu rozebranego starego falochronu, czego efektem było poszerzenie wejścia do portu wewnętrznego (tzw. Nowego Portu) z 72 do 90 metrów. Dzięki temu możliwe stało się wprowadzenie do portu statków o długości 250 m, szerokości 36 m oraz zanurzeniu do 10,6 m. Inwestycja znacznie poprawiła bezpieczeństwo manewrowania i ruchu statków przy zwiększonej sile wiatru.