TERMIN REALIZACJI: 12.2004 - 11.2005

MIEJSCE REALIZACJI: Gdynia

INWESTOR: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zakres Prac:

rozbiórka Pirsu Północnego:

 • Rozbiórka pomostu żelbetowego na palach żelbetowych z pokładem drewnianym o długości 117,1 m i szerokości 12,5 m
 • Rozbiórka 2 dalb o głowicy betonowej na palach drewnianych
 • Rozbiórka 4 dalb drewnianych
 • Rozbiórka 7 dalb o głowicy stalowej na palach stalowych

modernizacja odcinka nasadowego Nabrzeża Holenderskiego:

 • 69 szt. mikropali o uciągu 400 kN, długości 14m
 • Ścianka szczelna o długości 214,77 mb
 • 87 szt. iniekcji cementowych pod stopą skrzyni
 • Roboty żelbetowe – poziomy ruszt żelbetowy wykonany na ścianie oglądowej i przeponach skrzyń składających się z belki podłużnej kotwiącej przy istniejącej ścianie odwodnej nabrzeża i żeber poprzecznych łączących istniejących oczep nabrzeża z belką kotwiąca przedłużonych poza ścianą oglądową o 2,5 m – 995 m3 betonu
 • Konstrukcja dobudowy nabrzeża – podstawą nośną dla projektowanej płyty żelbetowej ścieżki cumowniczej jest oczep odwodny wykonany na zaprojektowanej ściance szczelnej oraz żebra nośne nad ścianami przepon skrzyni połączone z oczepem wykonanym nad przeponami
 • Szyny poddźwigowe

wyposażenie nabrzeża:

 • Ścieżka cumownicza – krawężniki stalowe; drabinki ratownicze; koła ratunkowe; punkty pobory wody; włazy kontrolne
 • Pachoły cumownicze pojedyncze
 • Pachoły cumownicze podwójne
 • Odbojnice