TERMIN REALIZACJI: 11.2007 - 06.2008

MIEJSCE REALIZACJI: Jastarnia

INWESTOR: Urząd Morski w Gdyni

Zakres Prac:

Całkowita przebudowa konstrukcji nawodnej i podwodnej Nabrzeża Łodziowego oraz nowego pomostu cumowniczego.

Charakterystyka obiektu:

Nabrzeże Łodziowe ma konstrukcję wspornikową składającą się ze ścianki szczelnej oraz wykonanej na niej żelbetowej konstrukcji oczepu wraz z montażem wyposażenia, za konstrukcją nabrzeża wykonano zasyp oraz nawierzchnię wykonaną z kostki kamiennej.

Parametry techniczne:

  • Długość całkowita – 31,3m
  • Głębokość techniczna – 1,5m
  • Głębokość obliczeniowa – 2,0m

Pomost cumowniczy jest konstrukcją drewnianą opartą na drewnianych palach. Wzdłuż pomostu na odcinku 50 m wykonano podparcie skarpy w postaci palisady drewnianej, za którą wykonano ekran faszynowy oraz zasyp kamienny na geowłókninie. W ramach budowy pomostu wykonano drogę dojazdową. Wzdłuż drogi wykonane zostało oświetlenie terenu.

Całość konstrukcji pomostu złożona była z pomostu głównego oraz pomostu komunikacyjnego.

Parametry techniczne pomostu głównego:

  • Obciążenie dopuszczalne –  10, t/m2
  • Długość całkowita –  59,5m
  • Szerokość pomostu –  2,0m
  • Głębokość techniczna – 1,5m

Parametry techniczne pomostu komunikacyjnego:

  • Długość całkowita – 6,0m
  • Szerokość – 2,0m