TERMIN REALIZACJI: 06.2005 - 02.2006

MIEJSCE REALIZACJI: Gdynia

INWESTOR: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

TYP OBIEKTU: Kanał portowy

Zakres prac:

 • Wykonanie remontu linii cumowniczo – odbojowej wraz z nadbudową nabrzeża Stanów Zjednoczonych na odcinku 233,7 m
 • Wykonanie remontu linii cumowniczo – odbojowej wraz z nadbudową nabrzeża Czechosłowackiego ma odcinku 55,5 m
 • Wykonanie rampy ro – ro A składającej się z pomostu żelbetowego i stalowego pomostu uchylnego o łącznej powierzchni 870 m2
 • Montaż sterówki
 • Wykonanie umocnienia wzdłuż przebudowywanego odcinka nabrzeża Stanów Zjednoczonych materacami geotekstylnymi wypełnionymi piaskiem
 • Skrócenie istniejącego toru poddźwigowego na nabrzeżu Czechosłowackim o 29 m
 • Skrócenie istniejącego toru kolejowego na nabrzeżu Czechosłowackim o 28 m
 • Wykonanie nowej nawierzchni drogowej w obrębie zjazdu ro-ro A
 • Wykonanie odwodnienia terenu
 • Wykonanie sieci elektroenergetycznych
 • Wykonanie sieci teletechnicznej