TERMIN REALIZACJI: 1970 - 1975

MIEJSCE REALIZACJI: Gdańsk

INWESTOR: Port Gdańsk

TYP OBIEKTU: Port Morski

Port północny w Gdańsku, należący do Portu Gdańskiego, to ciąg budowli hydrotechnicznych morskich, w skład których wchodzą falochrony, pirsy pomosty, nabrzeża posadowione na palach żelbetowych i stalowych.

W części lądowej to sieć dróg kołowych, kolejowych, sieć taśmociągów, rurociągów, szereg budynków technicznych, socjalnych i administracyjnych. Przeładowuje się tu głównie ładunki masowe, węgiel i ropę naftową oraz kontenery.

Hydrobudowa Gdańsk była Generalnym Wykonawcą Portu Północnego. Budowę rozpoczęto w 1970 r. a pierwszy statek wpłynął do portu w połowie 1974 r. Rok później, w 1975 r. oddano do eksploatacji Bazę Przeładunku Paliw Płynnych. W latach 90 – tych XX wieku w porcie północnym zrealizowano kolejne inwestycje, których Generalnym Wykonawcą była również Hydrobudowa:

1991 – 1994 Rozbudowa Bazy Przeładunku Paliw Płynnych

1995 – 1997 Remont i rozbudowa Falochronu Wschodniego Wyspowego

1995 – 1998 Budowa Terminalu Przeładunku Gazu Ciekłego (LPG)

1997 – 1998 Budowa Stanowiska ‘T’ Przeładunku Paliw Płynnych