TERMIN REALIZACJI: 09.2009 - 04.2011

MIEJSCE REALIZACJI: Giżycko

KLIENT: Urząd Miasta Giżycko

TYP OBIEKTU: Port jachtowy

Zakres prac:

Prace ogólnobudowlane:

  • Przebudowa istniejącego budynku hali sportowej „Mamry” na budynek główny
  • Budowa pawilonu techniczno – gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczna, tj. drogi, chodniki, parkingi, kanalizacja deszczowa

Prace hydrotechniczne:

  • Przebudowa nabrzeża manewrowo – spacerowego wraz z wyposażeniem cumowniczym
  • Przebudowa pirsu, budowa slipu z pirsem pod podnośnik bramowy z pochylnią oraz pirsu pasażerskiego
  • Budowa falochronu z przepustem
  • Keje cumownicze
  • Keja serwisowa z instalacją sieci energetyczne do zasilania jednostek pływających
  • Oświetlenie części nad wodą z zasilaniem