TERMIN REALIZACJI: 08.2005 - 07.2006

MIEJSCE REALIZACJI: Gdynia

INWESTOR: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

TYP OBIEKTU: Port morski

Zakres prac:

 • Wbicie 63 sztuk pali stalowych
 • Wbicie stalowej ścianki szczelnej
 • Wykonanie i wbicie 250 sztuk pali żelbetowych
 • Wykonanie 8 szt. pali CFA
 • Wykonanie narzutu kamiennego pomiędzy ściankami szczelnymi
 • Wykonanie żelbetowego oczepu na ściance szczelnej oraz płyty nabrzeża wraz z żebrami i odwodną belką poddźwigową
 • Wykonanie odlądowej belki poddźwigowej
 • Wykonanie pasa nawierzchni z płyt betonowych
 • Wykonanie zasypu na długości wykonywanego nabrzeża
 • Wykonanie całości instalacji elektroenergetycznych
 • Wykonanie torowiska poddźwigowego
 • Wykonanie wyposażenia nabrzeża – polery, odbojnice, krawężniki, barierki