TERMIN REALIZACJI: 1989 - 1997

MIEJSCE REALIZACJI: Władysławowo

INWESTOR: PP i UR „Szkuner” we Władysławowie

Zakres prac:

  • Budowa Falochronu Północnego narzutowego na długości 596m: korpus wykonano z kamienia łamanego o masie 10 - 50 kg, obrzut z kamieni o masie 200 - 500 kg i 800 - 1000 kg
  • Budowa Nabrzeża Roboczego o długości 31,7m: konstrukcja żelbetowa oparta na palach żelbetowych, wykształcona skarpa podwodna pełni rolę wygaszacza energii falowania
  • Budowa Nabrzeża Postojowego o długości 165m, szerokości 8 m - wykonano ześlizg dla jednostek żaglowych i przyczółek do budowy mola żeglarskiego
  • Modernizacja Falochronu Wschodniego: wykonanie stalowej ścianki szczelnej, pali z brusów stalowych i żelbetowej nadbudowy na długości 204,5m, żelbetowego ekranu od strony basenu portowego na odcinku 100m
  • Wykonanie na odcinku 115 m obrzutu zabezpieczającego od strony morza z kamienia łamanego o masie 0,15 - 0,5t tetrapodów o masie 0,9 - 2t