Produkcja i prefabrykatów 

Specjalizujemy się w wykonywaniu wysokiej klasy prefabrykowanych bloków kształtowych służących do konstrukcji falochronów i umocnień brzegów morskich oraz innych prefabrykowanych elementów betonowych, wykorzystywanych do budowy okładzin brzegów morskich, skarp kanałów i umocnień dna budowli morskich, należą do nich m.in.:

  • Gwiazdobloki
  • Odchylacze strug
  • Łamacze fal
  • Prefabrykaty licowe nabrzeży i inne elementy prefabrykowane