Hydrotechnika morska zajmuje szczególne miejsce w ofercie Hydrobudowy Gdańsk Sp. z o.o.

Niemal 70-letnie doświadczenie na tym rynku pozwala nam się nazywać Liderem Polskiej Hydrotechniki Morskiej. Zbudowaliśmy od podstaw lub wyremontowaliśmy niemal wszystkie obiekty portowe na polskim wybrzeżu. Śmiało możemy powiedzieć, że stworzyliśmy polską infrastrukturę morską.

Zakres działalności w segmencie hydrotechniki morskiej obejmuje:

 • Budowę portów morskich – nabrzeża, pirsy, falochrony
 • Budowę konstrukcji służących ochronie brzegów morskich
 • Budowę obiektów portowych, turystycznych i rekreacyjnych w pasie przybrzeżnym – mola, mariny itp.
 • Budowę rurociągów podmorskich

Wśród najważniejszych realizacji warto wymienić:

 • Rozbudowa Bazy Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Północnym w Gdańsku
 • Budowa Terminalu Przeładunku gazu Ciekłego (LPG) w Porcie Północnym w Gdańsku
 • Remont i rozbudowa falochronu Wschodniego Wyspowego w Porcie Północnym w Gdańsku
 • Budowa Stanowiska „T” Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Północnym w Gdańsku
 • Budowa Falochronu Północnego i modernizacja Falochronu Wschodniego w Porcie Rybackim we Władysławowie
 • Remont i modernizacja Portu Rybackiego Hel
 • Ochrona Ujścia Wisły Śmiałej
 • Remont Kapitalny molo w Sopocie – etap I i III
 • Budowa przystani rybackiej w Jastarni wraz z zapleczem
 • Remont Falochronu Głównego w Gdyni
 • Remont Nabrzeża Pomorskiego w Gdyni
 • Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku
 • Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej
 • Budowa rurociągu odprowadzającego solankę z PMG Kosakowo do Zatoki Puckiej w zakresie budowy rurociągu lądowego i morskiego