SOPOT – ROZBUDOWA OFERTY SPORTOWO-ŻEGLARSKIEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNEGO PN. „ROZWÓJ OFERTY TURYSTYKI WODNEJ W OBSZARZE PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ I ZATOKI GDAŃSKIEJ"

Z końcem października Hydrobudowa Gdańsk wybrana została przez Gminę Miasta Sopotu na wykonawcę inwestycji pn. „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania „Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie całości robót budowlanych, w ramach których powstanie dodatkowa infrastruktura dla żeglarzy przy wybudowanej w okresie 12.2009 - 06.2011 przez Hydrobudowę Gdańsk Sopockiej Marinie.

Inwestycja składa się z czterech części. W części I powstanie 28 stanowisk cumowniczych przy ostrodze sopockiego mola, których realizacja obejmuje m.in. zaprojektowanie i ustawienie pomostu pływającego do cumowania jednostek pływających, o łącznej długości 111 m wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oznakowaniem nawigacyjnym. W II części inwestycji przewidziane jest wykonanie pawilonu o powierzchni ok. 19 m 2 z wydzielonym pomieszczeniem WC, który ustawiony będzie na konstrukcji falochronu południowego przystani jachtowej „Marina Sopot”. Pawilon wyposażony zostanie w przyłącza mediów oraz m.in. radio morskie do obsługi regat i imprez sportowych. W kolejnej -III części wybudowana zostanie rampa – inaczej pływający slip do wodowania i wyciągania z wody małych jednostek pływających (typu Optymist), mocowany do głowicy ostrogi mola, który będzie demontowany w okresie zimowym. Ostatnim elementem inwestycji będzie tor podejściowy, którego wykonanie obejmuje zaprojektowanie, pogłębienie i oznakowanie toru podejściowego umożliwiającego bezpieczny dostęp jednostek pływających do stanowisk cumowniczych, które powstaną w I części zadania.

Prace projektowe są obecnie w toku. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na kwiecień 2021, a oddanie inwestycji do użytku - w okresie wakacyjnym tego samego roku.