"BUDOWA PUBLICZNEGO TERMINALU PROMOWEGO W PORCIE GDYNIA", UMACNIANIE DNA KANAŁU PORTOWEGO WZDŁUŻ NABRZEŻY POLSKIEGO I FIŃSKIEGO W GDYŃSKIM PORCIE

3 czerwca Hydrobudowa podpisała umowę z Korporację Budowlaną Doraco sp. z.o.o na kompleksowe wykonanie robót polegających na umocnieniu dna kanału portowego wzdłuż Nabrzeży Polskiego i Fińskiego na zadaniu inwestycyjnym "Budowa publicznego terminalu promowego w porcie Gdynia", realizowanym przez spółkę Doraco sp. z.o.o. na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Zakres robót realizowanych przez Hydrobudowę obejmuje m.in.:

  • sprawdzenie czystości dna i przekazanie stosownego atestu czystości dna przed rozpoczęciem prac
  • lokalne wyrównanie dna i ułożenie geowłókniny na dnie wraz ze szpilkowaniem
  • montaż sprefabrykowanych koszy gabionowych wraz z ich powiązaniem pomiędzy sobą drutem lub siatką heksagonalną
  • wypełnienie miejsc styku i połączeń elementów umocnienia dna poprzez wykonanie narzutu z kamienia wraz z osiatkowaniem
  • zabetonowanie podwodne wnęk zgodnie z projektem
  • sporządzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcja obsługi i eksploatacji w zakresie zrealizowanych robót