W związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku audytu systemu zarządzania jakością, przeprowadzonego we wrześniu w Hydrobudowie, w dniu 26.09.2019 roku Spółka po raz kolejny otrzymała certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 901:2015.

Zakres certyfikacji to: wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części: inżynieria lądowa i wodna. Certyfikat ważny jest do 14.09.2021 roku. Przypomnijmy, że pierwszy certyfikat wydany został w 2002 roku.